Xunta Directiva

Presidencia:
Héctor Rodríguez Alejo

Vicepresidencia:
Roberto Rodríguez Parada

Secretaría:
Camilo Blanco Pampín

Tesourería:
Brais Casas Pérez

Vogalía:
Fernando Castro Vilaboy

Vogalía:
David Maestro Rodríguez

Actualizada o 31/10/18 | 20:00


Iniciativas Culturais e Deportivas Universitarias (INCUDE)
Asociación de Estudantes da Universidade da Coruña (RAE-UDC nº 2013/001)
CIF G15411648 — Inscrita no rexistro provincial de asociacións co nº 1993-3205-1

Centro Universitario de Riazor
Rúa Almirante Lángara, s/n
15011 A Coruña
incude@udc.es

EstatutosXunta Directiva