Xunta Directiva

Presidencia:
Héctor Rodríguez Alejo

Vicepresidencia:
Rodrigo Pena Barbeito

Secretaría:
Camilo Blanco Pampín

Tesourería:
Fernando Castro Vilaboy

Vogalía:
Roberto Rodríguez Parada

Actualizada o 21/04/18 | 19:00


Iniciativas Culturais e Deportivas Universitarias (INCUDE)
Asociación de Estudantes da Universidade da Coruña (RAE-UDC nº 2013/001)
CIF G15411648 — Inscrita no rexistro provincial de asociacións co nº 1993-3205-1

Centro Universitario de Riazor
Rúa Almirante Lángara, s/n
15011 A Coruña
incude@udc.es

EstatutosXunta Directiva