Cita de Xenofonte


Só a forza de favores conquístase aos espíritos mezquinos, aos corazóns xenerosos gáñaselles co afecto.