13 de xuño


Meu san Antonio casamenteiro, rógoche un mozo garrido e solteiro.
San Antoíño bendito, dádeme un home, anque me mate, anque me esfole.
~ ~ ~ ~ ~
Santo Antón de Lisboa, avogado das mozas casadeiras e dos obxectos perdidos.
~ ~ ~ ~ ~
Efeméride...