5 de agosto


Se en agosto e setembro non dás cebada, en todo o ano non poñas albarda.
~ ~ ~ ~ ~
Efemérides: 
1885: Sae na Habana o primeiro periódico escrito en galego; A Gaita Galega.
1895: Morre Friedrich Engels, economista e pensador alemán.
1930:...