19 de setembro


Setembro, ou seca as fontes ou leva as pontes. 
~ ~ ~ ~ ~
Santa Susana.
~ ~ ~ ~ ~
Efemérides: 
1815: Juan Díaz Porlier, accidentalmente na Coruña, lidera a súa guarnición para proclamar a Constitución de Cádiz. O 6º Reximiento de Infantería de Marina de Ferrol súmase á sublevación.